eva baerts

OPLEIDING:
- bachelor in de logopedie, Artevelde Hogeschool, Gent, 2012.
- Cursus Nederlands met Gebaren, SIG, Gent, 2011
- International Programme Speech Therapy, Portugal, 2011

LIDMAATSCHAP:
 - Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
 - Werkgroep Logopedisten West-Limburg
 - Erkend door het RIZIV (erkenningsnr: 6-02337-33-801)

Voor wie?

Voor kinderen en volwassenen.

Welke problematiek?
 - Lees-, spelling- en rekenstoornissen
 - Articulatieproblemen
 - Spraak- en taalstoornissen
 - Myofunctionele problemen o.a. foutief slikgedrag, open mondademhaling en duimzuigen
 - Stemstoornissen
 - Neurogene communicatiestoornissen: afasie en dysartrie

Werkwijze.

Bij de aanmelding brengt de cliënt (de ouders) een voorschrift voor logopedisch bilan van een geneesheer-specialist mee, samen met twee klevertjes van de mutualiteit. Tijdens deze aanmelding worden er enkele vragen gesteld en wordt er geluisterd naar de specifieke klacht van de cliënt. Daarna zal de logopediste de cliënt onderzoeken en observeren om tot een duidelijke omschrijving van het probleem te komen. Tenslotte krijgt de cliënt (de ouders) uitleg en advies bij het opstarten van een mogelijke behandeling. De logopediste bespreekt ook de verdere stappen om een terugbetaling aan te vragen bij de mutualiteit.   Voor meer informatie over de specifieke geneesheer-specialist die u moet contacteren, kan u mij steeds telefonisch of via e-mail bereiken.