Kristien Coteur

    OPLEIDING:
    - Master of Science in de seksuologie, KU Leuven (2013)
    - Postgraduaat in de bemiddeling, KU Leuven (2015)      
    LIDMAATSCHAP:
   - Erkend door de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS)
     als klinisch seksuoloog i.o.
   - Erkend door de Federale Bemiddelingscommissie (FBC)
   - Lid van Bemiddeling vzw

Voor wie?

Seksuoloog

Voor jongeren (vanaf 16 jaar), volwassenen en ouderen; zowel individueel als in koppel.

Welke problematiek?

- Seksuele problemen en zorgen, o.a.: verschil in zin om te vrijen, opwindingsproblemen, orgasmeproblemen, premature ejaculatie, pijn bij het vrijen (dyspareunie en vaginisme), heropnemen van seksualiteit na ziekte, onzekerheid over de eigen seksuele rol
- Beleving van seksualiteit
- Zorgen omtrent seksuele oriëntatie
- Genderproblematiek
- Relatieproblemen door seksualiteit 

Familiaal bemiddelaar

Voor iedereen die een conflict in de familiale context via bemiddeling wilt oplossen.

Welke problematiek?

- Scheidingsbemiddeling: kan zowel voor, tijdens als na de scheiding.
Mogelijke thema's: de beslissing nemen om uit elkaar te gaan; tot een overeenkomst komen - met aandacht voor de juridische aspecten - inzake de goederenverdeling, verdeling van de gezinswoning, kinderen.

- Ouderschapsbemiddeling: kan in het kader van een EOT, maar ook wanneer u reeds gescheiden bent of ongehuwd bent en besluit om apart te gaan wonen.
Mogelijke thema's: de gezagsuitoefening, de kostenverdeling en het verblijf van de kinderen.

- Relatiebemiddeling: kan bij elk relatieconflict, vooral bij moeilijkheden die niet meer opgehelderd raken. Mogelijke thema's: een aanhoudende spanning, irritaties die de relatie verstoren, verduidelijking van verwachtingen en behoeften, hoe verder te gaan.

- Familiale bemiddeling is eveneens nuttig bij: conflicten in gezinnen - ook nieuw samengestelde gezinnen -, tussen de generaties in een familie, in het kader van erfenissen en in familiebedrijven. Elk thema dat een goede verstandhouding in de weg staat, kan besproken worden.

Werkwijze.

Seksuologie
Iedereen met een seksuologische hulpvraag kan een afspraak maken voor een verkennend gesprek. In dit eerste gesprek wordt uw hulpvraag verhelderd. Afhankelijk van de problematiek gaan we na of er al dan niet een medische oorzaak aan de basis ligt. Aan de hand daarvan bespreken we de verdere behandelingsmogelijkheden. Indien nodig kan u doorverwezen worden of wordt er een samenwerking met een medische of paramedische specialist opgezet.

Bemiddeling

In het eerste gesprek lichten alle partijen de aanmeldingsproblematiek toe. Uw verwachtingen en gevoelens komen eveneens aan bod. Daarbij bespreken we in een eerste sessie ook wat bemiddeling inhoudt, wat de rol van de bemiddelaar is, wat de voorwaarden voor bemiddeling zijn, wat de kosten zijn en hoe de verdere samenwerking verloopt.